תקנון ותנאי יסוד
תנאים כלליים:

 1. תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה.
 2. המחירים אינם כוללים הובלה ו/או הרכבה ו/או מדידה ו/או קיצור ו/או פירוק אלא אם צויין אחרת.
 3. חתימה על ההזמנה ותשלום מקדמה ו/או נתינת מס' אשראי מהווה הסכמה לביצוע העסקה
 4. לבקשת הלקוח תתאם החברה הובלה ע"י חברת הובלות והתשלום יתבצע בנפרד ישירות
  למובילים.(אלא אם צויין אחרת במעמד ההזמנה)
 5. לבקשת הלקוח יינתנו פרטי מתקינים חיצוניים והלקוח יתאם בעצמו מועד להתקנה. התשלום ייעשה
  בנפרד ישירות למרכיב וההתקשרות עימו היא ישירה ואינה קשורה לחברה, המרכיבים הינם קבלנים
  חיצוניים וגובים תשלום בגין כל ביצוע עבודה, כגון: מדידה ו/או פירוק ו/או קיצור ו/או משקוף עזר ו/או
  הרכבה. יש לתאם מחיר לפני ביצוע העבודה. (אלא אם צויין אחרת במעמד ההזמנה)
 6. אחריות על טיב המוצר- הינה מהחברה. אחריות על הרכבה הינה מאת המרכיב בלבד.
 7. לאחר חתימת הלקוח על טופס המדידה והמחירון לא יוכל להתבצע שינוי בגודל הדלתות וכל
  הודעה בגין אי התאמה למפתח הקיים לאחר אספקת הסחורה לא תתקבל.
  המחירים הינם לדלתות סטנדרט 60-70-80-90 ס"מ ועל כן על הלקוח להשאיר מידת רוחב בטון לבטון
  של 61-71-81-91 ס"מ וגובה של 206 ס"מ.
  במידות מיוחדות כגון 100 ס"מ יש להשאיר רוחב של 101 ס"מ, גובה 206 ס"מ.
 8. מועד האספקה המינימלי הינו 30 ימי עבודה מיום מסירת מידות סופיות ע"י הלקוח ו/או ביצוע
  שינויים במידות ו/או בכיווני הפתיחה ע"י הלקוח.
  חלק ממוצרי החברה מיובאים מחו"ל ועל כן מועדי האספקה הינם משוערים בלבד.
  התמונות באתר הינם להמחשה בלבד וההזמנה מבוצעת בהתאם לדגמים המוצגים באולם התצוגה
  בלבד.
 9. ייתכנו שינויים קלים בגוון עקב סדרות ייצור שונות. ותנאי תאורה
 10. במקרה בו יידרשו תיקונים ו/או השלמות ו/או החלפות ו/או החזרות של חלקים, מועד האספקה
  הינו 60 ימי עבודה.

אבטחת מידע ופרטיות

חברת flexdoor, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת flexdoor ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת flexdoor או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה:_flexdoor. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 7 ימים מתאריך קבלת המוצר. דמי ביטול 5% או  100 ש”ח הקטן מבינהם
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

לא יתקבלו מוצרים פתוחים או שאינם באריזתם המקורית –

החזר כספי יתרחש לאחר החזרת המוצר וקבלת אישור של הספק עד 45 ימי עסקים, וחזרת המוצר לחברה 

בנוסף על האמור לעיל עפ"י סעיף 14 ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הוראות בגין ביטול עסקה לא יחולו על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
דהיינו, בגין פריט/פריטים שהוזמנו בהזמנה אישית לפי מידה מסוימת שלא הייתה קיימת במלאי ויוצרה במיוחד עבור הלקוח.או שנשמרו עבורו במחסני החברה.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הלקוח לא יהא זכאי לקבלת דלת חלופית במידה ונלקחה דלת לתיקון ו/או החלפה ו/או בדיקה.

 1. החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במלואה או חלקה, אם הלקוח לא קיים את מלוא
  התחייבויותיו ו/או ייבצר ממנה לבצע את האספקה עקב שינוי קו הייצור אצל היצרן ו/או כל סיבה אחרת.
  לחילופין, במידה וייבצר מן החברה לספק הדגם המבוקש, תינתן בידי החברה הזכות לשינוי הדגם,
  בהסכמת הלקוח. במידה ואין הסכמה, תבוטל ההזמנה ללא טענות מטעם 2 הצדדים.
 2. קבלת הסחורה ו/או הובלת הסחורה תיעשה ממחסני החברה, על חשבון הלקוח. החברה אינה
  אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם בעת ההובלה ו/או הפריקה. בעת הובלה עצמית אין אחריות
  הובלה וכמו כן אין זכות להחזרות ו/או החלפות מכל סיבה.
 3. הלקוח מחוייב לבדוק את הסחורה בעת קבלתה במחסני החברה ו/או ביעד בה בחר לקבלה וזאת
  טרם התקנה בלבד.
 4. הודעה על פגם ו/או תלונה יתקבלו לא יאוחר מ 24 שעות מקבלת המוצר בלבד. בכתב בלבד-
  בפקס או במייל. הודעה בע"פ לא תתקבל.
 5. תיאום הגעת נציג עבור קריאת שירות בכל הקשור לטיב המוצר בלבד (לא נזקי מים), יהיה תוך 14
  ימי עבודה.
 6. אי בדיקה ו/או אי הודעה הינם בבחינת ויתור על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצידו של הלקוח
  הסמכות המקומית שייכת למחוז ירושלים בלבד בכל ערכאה שהיא, לרבות תביעות קטנות.
 7. אין אחריות לנזקי מים ו/או חשיפה לשמש ו/או חומרי ניקוי ו/או חומרים מאכלים ו/או לחות יתר
  לדלתות שאינם מוגנות מים ומזיקים
  ישנה אחריות לנזקי מים למשקופים והלבשות וכנפיים פולימריים בלבד. בדלתות מילוי פלקסבורד-
  שאינן מצופות פולימר אין אחריות על נזקי מים.
 8. תוקף האחריות הינו לשנה מיום המכירה וכלפי הלקוח אשר שמו מצוין בהזמנה.
 9. בשיקול דעתה הבלעדי של החברה באם לתקן ו/או להחליף מוצר או חלקים ממנו ובאם התיקון
  יתבצע במחסני החברה ו/או בבית הלקוח.
 10. הלקוח מחויב לקבל את הדלתות לא יאוחר מ- 30 ימים מיום קבלתן במחסני החברה. לאחר מועד
  זה יועברו הדלתות לאחסנה. עבור כל חודש אחסנה מעבר לתקופה זו (או חלק ממנו), יחוייב הלקוח
  בדמי אחסנה בסך 2% מכלל הזמנתו.
 11. המוצרים הינם מוצרי ייבוא ו/או ייצור מיוחד עבור הלקוח נשוא ההזמנה – ביצוע הזמנה ותשלום
  המקדמה יהוו הסכמה לביצוע תשלום מלא ורכישה.
 12. משכך, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו בתוך 7 ימים מיום האספקה בלבד. ביטול במסגרת 7 ימים
  אלו יחוייב הלקוח בתשלום של 5% ו/או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.לא יינתן החזר על הובלת הסחורה
  ללקוח.על הלקוח להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית ולדאוג להחזירם למחסני החברה,אחריות
  על שלמות המוצר הינו באחריות הלקוח
 13. לאחר חלוף 7 ימים, לא קיימת זכות ביטול כלל.
 14. לא ניתן לבטל כלל הזמנת דלתות כניסה, דלתות מיוחדות (דלתות שאינן סטנדרט) או דלתות פנים
  שהוזמנו במיוחד ו/או הותאמו במיוחד לפתח הלקוח והלקוח יחויב בתשלום מלא עבורן.

ביטול דלת מיוחדת לאחר עריכת סקיצה וטרם מתן מידות סופיות תחוייב בסך 500 ש"ח דמי ביטול.

 1. ימי עבודה הינם ימים א'-ה'. לא כולל ימי ו' ושבת, ערבי חג, חג, וחוה"מ.

בברכת קניה מהנה-פלקסדור